Nett-banner 950x173 72

Om oss.

12.mai 2014
Copy of Vervebrosjyre Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet.

Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd.

Norsk Transportarbeiderforbund er partipolitisk fri og uavhengig. Men det betyr ikke at vi er uten meninger. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag. Vi stiller krav til partiene om mer penger til kollektivtrafikk og vegutbygging, og vi deltar på høringer i Stortinget.

Vi engasjerer oss i internasjonalt arbeid og gir blant annet økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps opplæringssenter for minehunder. Dette bare for å nevne noe. Vi har en profilert ledelse som deltar i samfunnsdebatten. Vi vet at våre medlemmer foretrekker klar tale!

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. Hovedkontoret ligger i Oslo.
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok