Nett-banner 950x173 72

Varsler boikott av Yilport i Oslo havn

23.januar 2015
OsloHavnBeritMorland-small Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har varslet om at NTF innleder en boikott av Yilport i Oslo havn fra 4. februar. Yilport fikk oppdraget som eneoperatør av containerhavna i Oslo, og tar formelt over 1. februar. Selskapet nekter å inngå tariffavtale med NTF. Les mer!

(Foto: Berit Morland/Fri Fagbevegelse)

- Vi har siden slutten av november forsøkt å få til en dialog med Yilport , men de har ikke villet snakke med oss, sier  sier 1. nestleder Lars M,. Johnsen i NTF.

- Vi trodde vi begynte på en prosess i forrige uke da selskapet ba oss oversette vår tariffavtale i Oslo havn til engelsk og sende de. Men samme dag som vi fikk denne henvendelsen, fikk vi brev fra de om at de ikke ville benytte våre havnearbeidere til lossing og lasting. Da har ikke vi noe annet valg enn å varsle boikott av selskapet, sier Johnsen.

- Vi håper Yilport tar til fornuft og setter seg ned ved forhandlingsbordet med oss. Vårt mål er å få til en tariffavtale med selskapet, ikke å stoppe containertrafikken i Oslo havn. Men vi gjør det hvis vi må, sier Johnsen.

I brevet til NTF, sier Yilport at de vil bruke egne ansatte til lossing og lasting, og begrunner dette blant annet med en dom i Arbeidsretten 8. oktober i fjor.

- Vi snakker nå med fagforbund i Norge og i utlandet for å diskutere sympatiaksjoner for en eventuell boikott. Vi har også tatt opp saken med den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen og den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, sier Lars M. Johnsen.

- Vi har også varslet Riksmekleren om boikotten, og håper på bistand fra han til å komme i en konstruktiv dialog med Yilport, sier 1. nestleder Lars M. Johnsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok