Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Uttalelse fra Nordiske Renovasjon og Miljøarbeider konferanse 7. - 9. april 2017

4.oktober 2017
OleEinar260514-small2 7. - 9. april 2017 ble det avholdt Nordisk konferanse for renovasjon- og miljøarbeidere i Göteborg, der arbeidere fra Sverige, Norge, Danmark og Finland møttes. På fredag da vi åpnet konferansen fant det sted et angrep i Stockholm, der fire mennesker ble drept og flere mennesker ble alvorlig skadet.

 

Vi renovasjon- og miljøarbeidere sender våre kondolanser til ofrene og deres pårørende. Våre tanker er med dem.
 
Hvis det er en terrorhandling, det være seg religiøs eller politisk motivert, som har til hensikten å skape frykt og splittelse i vårt åpne samfunn fordømmes dette. De Nordiske landene har en lang tradisjon for solidaritet, demokrati og toleranse. Det er derfor uakseptabelt at grupper skal settes opp mot hverandre, for å skape mistro og føle hat for hverandre.
 
Dette vil vi forsvare! I disse tider bør vi vise samhold.
 
Sinne bør ikke rettes mot grupper i samfunnet, men mot de som skaper frykt med sine terrorhandlinger mot uskyldige mennesker.
 
Vi renovasjon- og miljøarbeidere i de nordiske landene vil med denne uttalelsen fordømme den meningsløse volden. Vi står sammen for å forsvare der frie demokratiske samfunn.
 
Tillitsvalgte i
Svenska Transportarbetareförbundet
3 F, Danmark
Kommunal avdelning Skåne
AKT, Finland
Norsk Transportarbeiderforbund
Fagforbundet Norge
Göteborg 9 april 2017

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok