9 8 6 4 3 1

Ungdomsutvalget

26.november 2014
NTF har et eget ungdomsutvalg som skal sette fokus på situasjonen til unge medlemmer og deres situasjon i transportbransjen. Unge medlemmer skal være representert i styrene i foreninger og klubber og i forbundsstyret. Det er den årlige ungdomskonferansen som velger ungdomsutvalget, mens NTFs forbundsstyre skal formelt godkjenne valgene. Les mer!

 
NTF arrangerer en årlig ungdomskonferanse, som drøfter saker av betydning for unge medlemmer i forbundet, og som velger et sentralt ungdomsutvalg. Ungdomsutvalget er et rådgivende organ for forbundsstyret og forbundets administrasjon i saker som angår ungdom og yngre arbeidere.

Forbundets landsmøte vedtok i januar 2014 at ungdomsutvalgets leder møter i NTFs forbundsstyre med tale-, forslags og stemmerett.

Medlemmer i ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget ble valgt på ungdomskonferansen i oktober 2014, og består av følgende:

 

 

 


 Roy Einar Nilsen (bildet), leder. Bosatt i Trondheim. Jobber i Schenker, Heimdal. Medlem av Midtnorsk Transportarbeiderforening. Mobil: 976 43 881 E-post: roy.einar.nilsen@transportarbeider.no
   
Geir Ove Gjelsvik, nestleder. Bosatt i Ålesund. Jobber i Ålesund Havn. Medlem Norsk Havnearbeiderforening, Mobil: 472 472 15. E-post: goggin_ator@hotmail.com

Joakim Hagen, sekretær. Bosatt i Molde. Jobber i Nettbuss Midt-Norge. Medlem i Møre og Romsdal Transportarbeiderforening. Mobil: 936 73 157. E-post: joakim_hagen_93@hotmail.com

Alexander Eriksen Loiro. Bosatt i Mo i Rana. Jobber for Norlandsbuss. Medlem i Polarsirkelen Transportarbeiderforening. Mobil: 91996802. E-post: alexanderloiro@online.no

Rune Ekren. Bosatt i Bergen. Jobber på Asko Vest. Medlem i Vestnorsk Transportarbeiderforening. Mobil: 92050971. E-post: ekren.rune@gmail.com

Thomas Alexander Nørstad Jørgensen. Bosatt i Skjetten. Jobber for Ahlsell. Medlem i Oslo Transportarbeiderforening. Mobil: 46879040. E-post: thomas.jorgensen@ahlsell.no

 

Vararepresentanter til ungdomsutvalget:
1. vara: Ane Skredderstuen, Oppland Transportarbeiderforening
2. vara: Kostas Tsaoussidis, Oslo Transportarbeiderforening
3. vara: Abdi Asis, Polarsirkelen Transportarbeiderforening

   Ungdomskonferansen 2014.


Hva koster det å bli medlem?
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok