Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

UBER møter motstand hos EU domstolens Generaladvokat

5.november 2017
Dag-Einar201113 EU domstolens Generaladvokat har i dag sendt ut en pressemelding der han langt på vei erklærer Ubers virksomhet i Barcelona for ulovlig. Saken ble reist på vegne av drosjesjåfører i Barcelona som mente Ubers virksomhet var i strid med bestemmelsene om nødvendige tillatelser for å drive persontransport.

Generaladvokaten slår fast at Ubers virksomhet ikke kan ses på som en ren formidlingstjeneste, men at Uber er å anse som et rent transportselskap. Dette er gode nyheter for alle som har hevdet at Uber opererer på grensen av og over loven.

- Dette er også i tråd med vår påstand ovenfor Norske myndigheter, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Transportarbeiderforbundet. Nå gjenstår det bare å se om Generaladvokatens syn blir bekreftet av EU domstolen, og i så fall hvordan norske myndigheter da vil forholde seg til dette avslutter Sivertsen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok