Nett-banner 950x173 72

Tariffavtaler

7.mai 2017
Vi jobber nå med å revidere alle overenskomster. Disse vil forløpende bli lagt ut på disse sidene. Overenskomstene vil bli trykt og distribuert så snart de er ferdig reviderte.

NB!
Overenskomsten for peroden 2016 - 2018 er ferdig redigert, men de er ikke undertegnet. De undertegnete overenskomsten vil bli lagt ut fortløpende.


Avis

Avisbudavtalen 2016 - 2018
Newspaper distributor agreement 2016 - 2018

Buss

Bussbransjeavtalen NHO Transport 2016 - 2018
Bussbransjeavtalen Nettbuss 2016 -2018
Lønnstabell for bussarbeidere fra 1/4-2018 til 31/3-2018
Funksjonæroverenskomsten i Nettbuss 2016 - 2018
A-delprotokoll Spekter LO Stat 2016 - 2018

Skift og turnuser i buss - veileder
 

Gods

Overenskomst for transportselskaper i Norge 2016 - 2018 (overenskomst 377)
Godsavtalen NLF 2016 - 2018
Freight Transport Agreement 2016 -2018
Overenskomst mellom NTF/NJF/LO Stat og Bring Linehaul/Spekter 2014 - 2016

Grossist

Grossistavtalen Virke 2016 - 2018
Grossistavtalen NHO Handel 2016 - 2018
Felleskjøpet AGRI 2014 - 2016

Havnene

Havneoverenskomsten 2014 - 2016
Rammeavtale om fastlønnssystem for losse- og lastearbeidere 2014 - 2016 (avtale nr. 190)
Losse- og lasteoverenskomsten for Sør- og Nord-Norge 2014 - 2016 (avtale nr. 179)
LKAB-overenskomsten 2016 - 2018

Miljøbedrifter - renovasjon og gjenvinning

Miljøoverenskomsten NHO 2016 - 2018
Agreement for Environmental Management NHO 2016 - 2018
Miljøoverenskomsten MEF 2016 - 2018

Olje

Oljeavtalen 2016 - 2018

Spedisjon

Speditøroverenskomsten 2016 - 2018
Schenkeroverenskomsten 2016 - 2018

Taxi

Taxioverenskomsten 2016 - 2018

Hoveddavtalene 

Hovedavtalen LO - NHO
Hovedavtalen LO - Virke
Hovedavtalen LO - Spekter
Hovedavtalen LO - MEF

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok