Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Riksadvokaten har respondert på Transportarbeiderforbundets henvendelse om rutinemessige førerkortbeslag

15.mars 2017
Dag-Einar 261012 Norsk Transportarbeiderforbund henvende seg i et brev til Riksadvokaten med en bekymring om at politiet i vegtrafikksaker i økende grad foretar såkalte rutinemessige beslag av førerkort. Forbundet viste til merbelastningen det er for den enkelte yrkessjåfør, som for en kortere eller lengere periode står uten inntekt og arbeid fordi politiet beslaglegger førerkortet etter et såkalt "rutinemessig" grunnlag.

Riksadvokaten har respondert på Transportarbeiderforbundets henvendelse ved å sende skriv til landets politimestre og påpekt hvilke retningslinjer som gjelder om vilkår for beslag av førekort. Disse retningslinjene var allerede gitt i rundskriv fra Riksadvokten i 2009 og skrivet nå er rett og slett en påminnelse om innholdet i rundskrivet fra 2009.

- Vi er svært fornøyd med Riksadvokaten respons i denne saken og Riksadvokaten har gjort nøyaktig det vi ba om i vårt skriv, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen.

Transportarbeiderforbundet har vært soleklar på at de retninslinjer som ble gitt i 2009 var klare og gode nok, og at begrepet "rutinemessig beslag" er i strid med loven og ikke skal forekomme. Dette er også Riksadvokaten enig i og i skrivet som er sendt politimestrene nå, er dette på nytt blitt fremmhevet. Riksadvokaten ber politimestrene innsjerpe forvaltningen av retnningslinjene og at dette blir bekjentgjort for relevant politipersonell i slike saker.

Det er likevel viktig å påpeke at forbundet er inneforstått med at førerkort kan og skal beslaglegges der vilkårene er til stedet for dette.

- Vi håper likevel at våre medlemmer og andre yrkessjåfører nå skal slippe å føle den merbelastningen det er å miste sin inntekt på grunn av begrepet "rutinemessig beslag", avslutter Sivertsen.  

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok