Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Resultatet fra forhandlingene i mellomoppgjøret 2017 på Taxioverenskomsten er klart

28.juni 2017
Taxikake-small Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Taxiforbund kom tirsdag 27. juni 2017 til enighet i mellomoppgjøret på Taxioverenskomsten. Forhandlingsresultatet er som forventet, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen, som sammen med forbundssekretær Peter Hansen og Bransjerådsleder Roald Arentz utgjorde forbundets forhandlingsutvalg.
 
 
I regulert område (der maksimaltakst fastsatt av konkurransetilsynet) får sjåførene et generelt tillegg omregnet i timelønn til kr. 1,37 per time. Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på litt i overkant av 2.671,- kroner per år. I dette mellomoppgjøret økes således prosentsatsen fra 40,8 % til 41.1 %.
 
I uregulert område (områder med fri takstfastsettelse) innebærer et generelt lønnstillegg omregnet i timelønn på kr. 5,12 per time. Dette fører til gjennomsnittlig lønnsøkning på kr. 9.984,- per år. Prosentsatsen økes med 1,2 prosentpoeng fra gjeldende lokal lønnssats.
 
Garantibestemmelsen på minimum 40 % av innkjørt beløp blir videreført. Satsen for godtgjørelse for inneståelse, vask og vedlikeholdsarbeid øker fra kr. 434,60 til kr. 438,90 per time.

Oppgjøret i Taxi er i hovedsak basert på mellomoppgjøret i LO-NHO området, inkl. lavtlønnstillegget. Det er i dette mellomoppgjøret gitt høyere tillegg i uregulert område for å utjevne forskjellen mellom regulert og uregulert område.  Det er i den forbindelse også hensyntatt en omsetningsnedgang i flere uregulerte områder rundt om i Norge. Alle endringene har tilbakevirkende kraft med virkning fra 1. mai 2017.
 
Selv om dette oppgjøret gikk som forventet har vi fortsatt en lang vei å gå før vi kan si oss fornøyd med Taxioverenskomsten, sier Bransjerådsleder Roald Arentz.
 
Forbundssekretær Peter Hansen erkjenner at det finnes store utfordringer i Taxibransjen, men sier at Taxioverenskomsten er den eneste tariffavtalen vi har å bygge på innenfor taxiområdet på det nåværende tidspunkt, og at en styrking av denne nok handler mye om organiseringsgraden i bransjen.
 

 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok