Nett-banner 950x173 72

Witamy w Norwegii

Norweski Związek Pracowników Transportu (Norsk Transportarbeiderforbund) jest związkiem zrzeszającym osoby zatrudnione w branży transportowej.

 

Zrzeszamy członków z bardzo wielu krajów, i wiemy, że wielu zagranicznych pracowników zatrudnionych w Norwegii, doświadcza problemów w miejscu pracy. Wielu ma kłopoty z uzyskaniem wynagrodzenia, jakiego żądają. Niektórzy zostali bezzasadnie zwolnieni z pracy. Inni z kolei narażeni są na dumping społeczny. Bądź cierpią z powodu niepewnej sytuacji z zatrudnieniem po reorganizacji zakładu pracy.

W takich właśnie sytuacjach potrzebujesz członkowstwa w związku zawodowym bądź przynależności do układu zbiorowego pracy. Wtedy właśnie potrzebne ci jest wsparcie związku. Jako członek związku masz bezpieczniejszą pozycję i otrzymujesz pomoc, kiedy tylko jest ci ona potrzebna.

W Norwegii członkostwo w związku zawodowym należy do normy. W wielu zakładach pracy oczekuje się od pracowników, że będą członkami związków. Jeśli ktoś jest członkiem związku, nie można go wyrzucić z pracy. Mimo to, od czasu do czasu nierzetelni pracodawcy posuwają się do takich gróźb, zwłaszcza wobec pracowników pochodzących z zagranicy. W Norwegii jednak obowiązuje bardzo rygorystyczne prawo w tym zakresie, i Norweski Związek Pracowników Transportu ma długie doświadczenie radzenia sobie z takimi negatywnymi praktykami. Jeśli ktoś sobie tego życzy, może być członkiem bez informowania o tym przełożonego. Wybór należy do ciebie. I bardzo ważne jest, że związek zawodowy niczego nie zrobi, bez wcześniejszego zapytania swoich członków o zdanie.

Norweski Związek Pracowników Transportu jest całkowicie niezależny od władz, zaś kierownictwo związku ma długie doświadczenie pracy zawodowej w transporcie. Dzięki naszym kompetencjom możemy spełniać życzenia i realizować potrzeby pracowników transportu. Jesteśmy do twojej dyspozycji, aby zapewnić ci lepsze życie codzienne. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania.

Razem silniejsi

Zalety członkowstwa w związku

Pozycja pracownika pracującego poza swoim ojczystym krajem jest często niekorzystna. Przepisy prawa mają wiele luk, które może wykorzystać pracodawca chcący oszukać swoich pracowników. Często taki pracownik jest bezradny i zdany wyłącznie na siebie. Jako członek związku zawodowego masz prawo do pomocy prawnej, a my oferujemy dostęp do najlepszych adwokatów, jeśli będziesz potrzebować pomocy i rady.

Jako członek związku masz też wiele innych korzyści. Poniżej możesz przeczytać o kilku z wielu korzyści wynikających z przynależności do związku i z posiadania układu zbiorowego pracy.
 

Obszar 
                             
         

Nieuzwiązkowieni
w zakładach bez zbiorowego układu pracy

    
Uzwiązkowieni
yw zakładach ze zbiorowym układem pracy

                                                    
 Płace  Brak regulacji   Płaca uregulowana układem. Większość zakładów ma poza tym prawo do prowadzenia corocznych lokalnych negocjacji płacowych
Negocjacje płacowe   Brak prawa zgłaszania propozycji i głosowania Prawo zgłaszania propozycji i głosowania
Czas pracy 40 godzinny tydzień pracy 37,5 godzinny tydzień pracy
Dodatek za pracę w nocy i w weekendy Brak uregulowań Dodatek określony w układzie
Dodatek za pracę zmianową Brak uregulowań Dodatek określony w układzie 
Zagwarantowana umową emerytura (AFP) Nie mogą odejść z AFP Mogą odejść z AFP
Wpływ na przedsiębiorstwo Postanowienia ustawy o spółkach Główna umowa daje szereg dodatkowych uprawnień. Wysłuchają cię, jeśli będziemy razem!
Wypowiedzenie Musi płacić za własnego adwokata Darmowa pomoc prawna i wsparcie z lokalnego i krajowego związku
 Urlop wypoczynkowy 4 tygodnie i 1 dzień, 10,2 % płacy urlopowej 5 tygodni, 12 % płacy urlopowej

Choroby zawodowe

Musi płacić za własnego adwokata Darmowa pomoc prawna i wsparcie z lokalnego i krajowego związku
Odebranie prawa jazdy podczas jazdy służbowej * Musi płacić za własnego adwokata Darmowa pomoc prawna i wsparcie z lokalnego i krajowego związku
Odebranie prawa jazdy podczas jazdy prywatnej * Musi płacić za własnego adwokata Nieograniczona pomoc adwokata w ramach ubezpieczenia HELP
Rozwód i inne prywatne sprawy * Musi płacić za własnego adwokata Pomoc adwokata w ramach ubezpieczenia HELP
Kształcenie Brak wsparcia  Wsparcie z funduszu szkoleniowego LO, darmowe szkolenia i konferencje w lokalnym i krajowym związku
Strajk/lock out Brak wsparcia, brak zasiłku dla bezrobotnych Min. 2 100 koron tygodniowo wsparcia z lokalnego i krajowego związku

Członkostwo w związku zawodowym nie jest tożsame z objęciem zbiorowym układem pracy. Można należeć do związku i pracować w zakładzie pracy pozbawionym układu zbiorowego. W takim przypadku przysługuje wiele przywilejów opisanych powyżej, ale nie wszystkie z nich.
:)


* Uwaga: Ubezpieczenie HELP obejmuje jedynie sprawy będące w zakresie prawodawstwa norweskiego i toczące się przed norweskimi sądami.


Dobre ubezpieczenia

Jako członek związku masz też dostęp do zawarcia następujących zbiorowych ubezpieczeń:

LO favør Kollektiv Hjem – ubezpieczenie domu i majątku ruchomego. Ubezpieczone jest całe mienie ruchome i nieruchomości członka związku. Ubezpieczenie to daje ochronę aktywnym zawodowo członkom posiadającym stałe miejsce zamieszkania poza Skandynawią jedynie podczas ich pobytu na terenie Skandynawii. W przypadku aktywnych zawodowo członków zamieszkujących na stałe poza Skandynawią, suma ubezpieczenia ograniczona jest do 200 000 koron.

LO favør Grunnforsikring – pierwsza pomoc finansowa w przypadku śmierci. Obejmuje przypadki śmierci w czasie wolnym od pracy i w czasie pracy na całym świecie.

LO favør Fritidsulykkesforsikring – obejmuje śmierć członka lub trwałe inwalidztwo w wyniku wypadku, do którego doszło w czasie wolnym na całym świecie. Wydatki poniesione na opiekę medyczną lub stomatologiczną poza Norwegią nie są pokrywane.

Ubezpieczenie HELP – kancelaria adwokacka udzielająca wsparcia prawnego całej rodzinie członka związku w sprawach prywatno-prawnych. Ubezpieczenie obejmuje jedynie sprawy z zakresu prawodawstwa norweskiego i toczące się przed norweskimi sądami.

Dzięki temu, że ubezpieczenie ma charakter zbiorowy i dotyczy wszystkich członków związku, składki są bardzo niskie. Jako członek związku nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat poza składką członkowską.


Składka członkowska

W większości zakładów pracy składka członkowska potrącana jest z wypłaty wynagrodzenia. Wysokość składki związkowej wyliczana jest jako procent płacy brutto, jednak w taki sposób, że nie nalicza się składki od płacy brutto przekraczającej 34124 koron miesięcznie (1 września 2011). Stawka procentowa stanowi średnio 1,7 procent.

Dodatkowo wszyscy członkowie związku płacą składkę ubezpieczeniową wynoszącą 138 koron miesięcznie (1 września 2011), która pokrywa wszystkie ubezpieczenia.

Taksówkarze i właściciele samochodów ciężarowych mają własne stawki.

Uczniowie, praktykanci i studenci opłacają specjalne, bardzo korzystne składki.

W deklaracji podatkowej znajduje się rubryka pozwalająca na odliczenie zapłaconych składek członkowskich do wysokości 3 660 koron rocznie (roku 2011). Po uwzględnieniu wszystkich korzyści wynikających z członkowstwa szybko można się przekonać, że opłaca się być w związku.


Podatki w Norwegii

Każdy norweski pracodawca ma obowiązek potrącania z wynagrodzenia zatrudnionych osób zaliczki w poczet podatku dochodowego i odprowadzania tej zaliczki do urzędu skarbowego. Jeśli pracodawca nie będzie się wywiązywał z tego obowiązku, urząd skarbowy m prawo wysuwać roszczenie wobec pracobiorcy. Norweski urząd skarbowy współpracuje z innymi krajami przy ściąganiu należnych kwot.

Pamiętaj, aby zawrzeć pisemną umowę o pracę i aby przechowywać wszystkie karty wypłat wynagrodzeń. Przechowuj też dokumentację, z której będzie wynikać, ile przepracowałeś.


Nie rejestruj własnej działalności gospodarczej!

Stale coraz więcej zagranicznych pracowników jest oszukiwana, zmuszana lub skłaniana do zarejestrowania własnej działalności gospodarczej. W ten sposób pracodawcy chcą obejść wymogi płacy minimalnej i inne zobowiązania pracodawcy ustalone w układzie o stawkach wynagrodzeń. Na pierwszy rzut oka własna działalność gospodarcza może wydawać się kusząca, ale większość osób ma bardzo negatywne doświadczenia. Na przykład, nie ma się wtedy równie dobrego ubezpieczenia, nie ma prawa do wynagrodzenia podczas urlopu wypoczynkowego, zapłaty za nadgodziny, ani wynagrodzenia w przypadku choroby, jak w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.


Norweski Związek Pracowników Transportu

Norweski Związek Pracowników Transportu jest związkiem branżowym zrzeszonym w konfederacji związkowej LO i liczącym ponad 20 000 pracowników transportu w całym kraju. Związek został założony w 1896 roku. Mamy więc ponad stuletnie doświadczenie w negocjowaniu układów zbiorowych pracy. Specjalizujemy się w negocjowaniu wynagrodzeń i warunków pracy i jesteśmy dumni z naszych osiągnięć.

Norweski Związek Pracowników Transportu jest całkowicie niezależny od jakichkolwiek urzędów i nie jest też zależny od jakiejkolwiek partii politycznej. Nie oznacza to jednak wcale, że nie mam własnych poglądów. Angażujemy się we wszystkie sprawy, które mają wpływ na życie codzienne naszych członków. Stawiamy wymogi partiom politycznym, żądając więcej nakładów na transport zbiorowy i na rozbudowę dróg, oraz uczestniczymy w posiedzeniach norweskiego parlamentu. Angażujemy się w działania międzynarodowe i udzielamy ekonomicznego wsparcia na, między innymi, prowadzony przez Norsk Folkehjelp ośrodek szkolenia psów wykrywających miny. To tylko niektóre z naszych inicjatyw. Mamy dobrze przygotowane kierownictwo, które uczestniczy w debacie społecznej. Wiemy, że nasi członkowie wolą proste słowa!

Norweski Związek Pracowników Transportu składa się z 20 lokalnych oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju, których członkowie mogą uzyskać pomoc lub uczestniczyć w różnych działaniach. W zakładach pracy nasi członkowie zrzeszają się w klubach związkowych z własnym zarządem, który wspiera członków. Biuro Główne znajduje się w Oslo.

Jesteśmy też na Facebooku i Twitterze.
 

Norsk Transportarbeiderforbund

Brugata19, 0186 Oslo
Telefon: +47 40 64 64 64
E-post: ntf@transportarbeider.no

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok