Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

OLJEAVTALEN MELLOM NTF - VIRKE

5.oktober 2017
Det ble i dag 10 mai 2017 forhandlet mellom Norsk Transportarbeiderforbund og VIRKE om økning på minstelønnssatsene, skift og turnus samt vakttillegg på flyplasser.

Partene er enige om et generelt tillegg til alle på kr 0.50 pr time, som er fremforhandlet mellom LO – NHO er gjeldene.

Partene er også enige om at satsene i årets mellomoppgjør øket med 2,1%, og er gjeldene fra 01 april 2017.
 
· Minstelønnssatsen i § 2 endres til 
· a) Voksne arbeidere over 18 år:
· kr. 7 341,96 per uke – kr. 195,78 per time (37,5 timers uke)
· c) Verkstedarbeidere:
· kr. 7 947,70 per uke – kr. 211,94 per time (37,5 timers uke)
· Grunnlaget for beregning av skift og turnustillegg (§ 3) økes til kr. 249,88.- per time.
· Vakttillegget (§ 14) økes til
Voksne arbeidere
- hverdag kr. 139,08.- per time.
- lør-/søndag og dag før helligdag og helligdager: kr. 417,22.- per time.
Verkstedarbeidere:
- hverdag kr. 155,41.- per time.
- lør-/søndag og dag før helligdag og helligdager: kr. 466,25.- per time.
 
Det er i tillegg etter oppgjøret 2016 fremforhandlet en likelydende oljeavtale mellom LO/NTF og Virke som Oljeavtalen mellom LO/NTF – NHO/NI. Siste redigeringer ble gjort i dag så det er nå bare noen små endringer for å få bilag og tekst til å henge sammen før den kan undertegnes av partene.
 
Med Oljeavtale med VIRKE kan også NTF styrke sin medlemsmasse som har sitt arbeid innen denne bransjen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok