Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner

18.september 2017
Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er blitt enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner, Havne & Terminaloverenskomsten. Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene.

Den nye tariffavtalen gir like lønns- og arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor, og omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer.
Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp.
Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid.
Den nye avtalen vil fortløpende bli tatt i bruk i avtalebedriftene, og de eksisterende havneoverenskomstene ( Rammeavtalen, Sør-& Nord Norgeavtalen og Havneoverenskomsten ) vil utgå 31. mars 2018.
Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport påpeker at den enighet som nå er oppnådd bidrar til å gjøre sjøtransport mer konkurransedyktig, og vil medvirke til mer miljøvennlig transport.
Kontaktpersoner:
Norsk Transportarbeiderforbund: Forbundsleder Lars M. Johnsen, lars.johnsen@transportarbeider.no / tlf. 916 94 430

NHO Logistikk og Transport: Adm. dir. Are Kjensli, are.kjensli@nholt.no / tlf. 932 94 000
 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok