Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Norsk Transportarbeiderforbund deltar i en stor undersøkelse om arbeidsmiljø

19.juni 2017
Norsk Transportarbeiderforbund deltar i en stor undersøkelse om arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid, forbundet henstiller alle som mottar e-post de nærmeste dagen vedrørende undersøkelsen om å sette av de minuttene det tar å svare på spørsmålene.

Hvilke helse, miljø, og sikkerhets (HMS) utfordringer som er knyttet til det å jobbe alene og hvordan arbeidsgiverne følger dette opp er tema som vektlegges. Undersøkelsen er web-basert og gjennomføres i fem forbund tilknyttet LO. Det er Fafo som står for gjennomføringen. Flere medlemmer i alle våre bransjer vil i løpet av de nærmeste dagene motta e-post med  spørsmål om å delta i undersøkelsen og lenke til spørreskjema. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene slik at vi får et godt grunnlag for å vurdere arbeidsmiljø og utfordringer knyttet til alenearbeid blant våre og LO sine medlemmer . Rapporten som vil bli utarbeidet vil kunne gi opplysninger som våre bransjeråd kan buke i videre arbeid for å sikre et best mulig arbeidsmiljø på arbeidsplassene sier forbundsekretær Ole Einar Adamsrød.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok