Nett-banner 950x173 72

Medlemsfordeler

4.september 2015
Her kan du lese om de mange fordelelene ved å være organisert og ha tariffavtale.

 


Tema


Uorganisert


Organisert

Lønn Ingen regler Avtalefestet lønn. De fleste har dessuten rett til årlige lokale lønnsforhandlinger.
Tariffoppgjør                                              Ingen forslagsrett eller stemmerett                      Forslagsrett og stemmerett
Arbeidstid 40 timers uke 37,5 timers uke eller kortere
Tillegg for natt og helg Ingen regler Avtalefestet tillegg
Tillegg for skiftarbeid Ingen regler Avtalefestet tillegg
 Avtalefestet Pensjon (AFP)      Kan ikke gå av med AFP Kan gå av med AFP
Innflytelse Aksjelovens bestemmelser Hovedavtalene gir en rekke tilleggsrettigheter. Sammen med andre blir du hørt!
Oppsigelser Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand fra forening og forbund
Ferie 4 uker og 1 dag. 10,2 % feriepenger 5 uker. 12 % feriepenger
Yrkesskader Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand fra forening og forbund
Førerkortbeslag ved jobbkjøring Må betale egen advokat Fri rettshjelp og bistand fra forening og forbund
Førerkortbeslag ved privat kjøring Må betale egen advokat Ubegrenset advokatbistand fra Help advokatforsikring
Skismisse og andre privatrettslige forhold Må betale egen advokat Advokatbistand fra HELP advokatforsikring
Utdanning Ingen støtte Støtte fra LOs utdanningsfond, gratis kurs og konferanser i forening og forbund
Streik og lockout Ingen støtte. Ingen arbeidsledighetstrygd under konflikt Min. kr. 2.100,- per uke i støtte fra forening/forbund.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Å være fagorganisert og ha tarifavtale er ikke det samme. Man kan være organisert, men jobbe i en bedrift uten tariffavtale. Da får du mange av rettighetene som er nevnt ovenfor, men ikke alle.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok