Nett-banner 950x173 72

Utvalg for mangfold og likeverd

9.desember 2016
Utvalg for mangfold og likeverd skal være pådriver for å motarbeide alle former for negativ forskjellsbehandling og være retningsgivende og rådgivende overfor forbundet i saker som gjelder forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, etnisitet, funksjonshemming, livssyn, politiske eller kulturelle holdninger.

 

 

Mangfold og likeverdskonferansen valgte dette utvalget, som formelt skal godkjennes av forbundsstyret i NTF:

 
Steinar Jakobsen                     Forening 034
Nina Risinggård                       Forening 044
Monica Nkechi Okpe                Forening 004
Trine Volnes                             Forening 034
Abdi Asis Mohamud Hussein   Forening 034

Vara:

Heidi Bjurbeck    Forening 020
Sven Lund          Forening 004
Nils B. Sæle       Forening 019

Norsk Transportarbeiderforbunds saksbehandler for Utvalg for mangfold og likeverd er forbundssekretær Sissel Karlsen som kan kontaktes på tlf. 992 24 516.

Mandat for likestillingsutvalget

 LO har laget en veileder i likestillingsarbeid for bedrifter og tillitsvalgte.

Trykk her for å lese veilederen!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok