Nett-banner 950x173 72

Kontingent

8.januar 2014

Organisasjonskontingent

Som medlem må du betale en organisasjonskontingent som beregnes i prosent av brutto lønn, men slik at det ikke beregnes kontingent for bruttolønn ut over kr 41.492,- per måned (fra 1. september 2017). Prosentsatsen utgjør i gjennomsnitt 1,7 prosent.

I tillegg betaler alle medlemmer en forsikringskontingent på kr 229,- per måned (fra 1. januar 2017), som dekker alle forsikringer. De som har reservert seg mot forbundets kollektive reiseforsikring, betaler kr 148,- pr måned.


Drosjesjåfører og lastebileiere

Drosjesjåfører og lastebileiere har egne satser. Beregningsgrunnlaget for 2017 for prosentkontingenten er for drosjesjåfører heltid på kr. 30.529,- , drosjesjåfører deltid på kr. 15.264,50,- og for lastebileiere på kr. 31.683,- per måned (fra 1. september 2017).
 

Fradrag på selvangivelsen

På selvangivelsen får du fradrag for betalt fagforeningskontingent med inntil kr 3 850 per år (inntektsåret 2014). Hvis du også tar hensyn til alle fordeler du oppnår som medlem, vil du raskt finne ut at det lønner seg å være organisert.

Les mer om alle fordelene du får som medlem

Elevmedlemskap

Elevmedlemskap er gratis og tilbys elever i videregående skole (allmenfaglig linje, handelsskole eller yrkesfag grunnkurs VK1 og 2, og folkehøgskoler).

I medlemskapet inngår medlemsbladet Transportarbeideren, rett til faglig veiledning knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, kursdeltakelse og LOfavørkort med rett til å tegne LOfavør forsikringer. Elever med arbeidsinntekt som overstiger inntektsgrensen for stipend i Statens Lånekasse, tilbys ordinært medlemskap.

I tillegg til elevmedlemskapet, tilbyr NTF et elevmedlemskap med utvidede rettigheter, dvs rett til juridisk bistand i lønns- og arbeidsvilkår. NTFs elevmedlemskap retter seg mot skoleelever under 18 år med bijobb innenfor forbundets organisasjonsområde. Dette omfatter i dag bare avisbud som betaler kr 25,- per måned i kontingent.

Ved innmelding må elever legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.
 

Studenter

Studentmedlemskap tilbys studenter på universitets- og høgskolenivå. Minimumskravet for å kunne organisere seg er at studiet anses som hovedbeskjeftigelse, minimum 10 vekttall per år, og at inntektsgrensen følger Statens lånekasse for stipendandel. På innmeldingsskjemaet må studieretning og studiested bekreftes.

Kontingenten inkluderer rett til juridisk bistand i arbeidsforhold, forsikringer (se vilkår for studenter) og andre medlemsfordeler (fagblad, kursdeltakelse etc). Studenter uten arbeidsinntekt betaler en kontingent på kr 296,- per kvartal. Kontingenten inkluderer HELP advokatforsikring.

Ved innmelding må studenter legge ved dokumentasjon som bekrefter studiested og studieretning.
 

Lærlinger

Lærlinger tilbys et medlemskap som koster kr 100,- per år og som inkluderer alle rettigheter. I tillegg må lærlinger betale kr. 56,- per måned til HELP advokatforsikring.


 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok