Nett-banner 950x173 72

Vervearbeidet i forbundet

22.oktober 2015
Det er viktig at vi har fokus på verving. Dette er selve grunnlaget for at både forbund og foreninger kan drive sin virksomhet på en god måte. Vi vil oppmuntre til dette med kampanjer, nye premier og fortløpende informasjon om rikets tilstand ihht medlemsmasse. Opplysnings- og verveutvalget vil også være aktive med arbeidet framover. Følg med på vervesidene for ytterligere informasjon!

Henvendelser om vervearbeidet kan rettes til forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen på mobil 920 12 514, eller på e-post bjorn.anders.jonassen@transportarbeider.no. Vi har etablert en ny nettbutikk der du kan gå inn og se hvor mange vervepoeng du trenger for de forskjellige vervepremiene Dess flere du verver, jo flottere vervepremier kan du få.

Trykk her for å komme til nettbutikken og se hvor mange vervepoeng du trenger for de forskjellige vervepremiene!

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok