Nett-banner 950x173 72

Hårete vervemål!

13.april 2012
250 flere medlemmer innen utgangen av året er det samlede målet for vervearbeidet til distribusjonsklubbene i Aftenposten Distribusjon, Romerike Media Distribusjon og Edda Media Buskerud. Det kom fram på styrekonferansen som klubben i Aftenposten Distribusjon arrangerte fredag 13. april. Vervearbeidet var hoveddtemaet på konferansen. Les mer!


Det var en engasjert klubbleder Frank Johansen i Aftenposten Distribusjon som gjorde rede for målsettingene for vervearbeidet i de tre distribusjonsklubbene. Han sa at alle styremedlemmene minst bør verve 10 medlemmer hver innen 1/11 i år. Alle styremedlemmene bør også være ut på verving minst én natt i løpet av året. han understreket at det er svært viktig å styrke medlemstallet i klubbene for å kunne være sterke nok i forhandlinger med arbeidsgiverne. Innen 1. september i år bør minst 60% av de som jobber innen disribusjon være medlemmer av de tre klubbene, som arrangerer en egen konkurranse blant ververne. Alle nyansatte skal få tilbud om medlemsskap innen prøveperioden deres går ut.

Forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen presenterte Transportarbeiderforbundets vervekampanje "400 flere" og gikk gjennom alt materiell og vervepremier som er alaget til for kampanjen. Foreninsleder Pål Aronsen i Oslo Transportarbeiderfoprening gikk grundig gjennom argumenter som kan brukes i verving, og analyserte også styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse) i vervearbeidet.
 

En engasjert klubbleder Frank Johansen i Aftenposten Distribusjon AS presenterte målsettingene for vervekampanjen.

Og forsamlingen fulgte interessert med:


Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok