Nett-banner 950x173 72

HELP advokatforsikring

12.august 2016
HELP Forsikring Medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund har fri tilgang til advokat gjennom medlemsfordelen HELP advokatforsikring!

Medlemsfordelen gir medlemmer nærmest ubegrenset advokathjelp innen de fleste områdene man kan støte på i livet.

Medlemmer får:

  • Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen:

- Kjøpsrett
- Familierett
- Identitetstyveri
- Arverett
- Førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse)
- Fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig)

Fra 1. januar 2012 gjelder også advokatforsikringen følgende forhold:

- Servitutter og festeavtaler
- Naboforhold etter jordskifteloven
- Leie/utleie av fritidsbolig 

 

  • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
  • Tilgang til juridiske avtaler ofg skjemaer, utarbeidet av advokat
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
  • Som medlem betaler du ingen egenandel

Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund.

Les mer om HELP advokatforsikring

Vilkår for HELP Advokatforsikring
Terms and conditions for HELP Advokatforsikring

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok