Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Hektiske aktivitet på grunn av konkurs i RenoNorden AS

22.september 2017
RenoNorden gikk som kjent til skifteretten 18 september og dermed satt flere hundre ansatte i en økonomisk knipe, i tillegg er det rundt 150 kommuner rammet som en følge av konkursen

Ole Einar Adamsrød
oea@transportarbeider.no

Norsk Transportarbeiderforbund ønsker med dette å informere om status etter de opplysningene vi har mottatt så langt etter konkursen. NTF arbeider via våre lokalforeningene for å sikre at våre medlemmer får den bistand de trenger til å få utbetalt lønn, videreføring av arbeidsforholdet, og for å skap trygghet i en usikker situasjon.

Ansatte er helt uten skyld i denne konkursen og må sikres jobb også hos de som overtar etter konkursen. Lovmessig sett ved konkurs så gjelder ikke virksomhetsoverdragelse, men her må politikerne ta til vett og kjenne sin besøkeselstid, slik at de ansatte får beholde jobbene sine.

Det er ingen av de ansatte som i skrivende stund har mottatt oppsigelse, pr nå er det bare Drammen som har en løsning.

NTF har fått opplyst fra bobestyrer at alle skal møte på arbeid som normalt inntil det blir en løsning, det vil si at ansatte skal forholde seg normalt og gå på arbeid. Bobestyrer opplyser at alle vil motta lønn for dette arbeidet, frem til at det er kommet til en løsning.

Bobestyrer som er oppnevnt er Tom Hugo Ottesen i advokatfirma Kvale Postboks 1752 Vika 0122 OSLO.

Når NTF snakker om videreføring av arbeidsforholdet så er det slik at det må rettes krav til kommuner og politikere lokalt om at konkursen må anses som virksomhetsoverdragelse. Dette uavhengig av om ansatte overdras til kommuner eller private aktører. NTF har også i dag rettet krav om virksomhetsoverdragelse til bobestyrer.

NTF har vært i kontakt med LO sentralt som setter i gang sine distriktskontorer der foreningene kan henvende seg for å få drahjelp til å møte politikerne.

RenoNorden avd. Drammen er solgt og driften videreføres av det overtakende selskapet. Fikk foreløpig ikke opplyst hvem som har kjøpt de.

Alle ansatte skal møte på arbeid og arbeide som normalt til annen beskjed blir gitt.

Alle kommuner eller innkjøpsavdelingene har undertegnet avtale om videre drift inntil situasjon er avklart. Det arbeides intens med å skaffe nye eiere eller at kommunene overtar driften selv. To innkjøpsorgan har ikke undertegnet dermed innstilles innhenting av søppel umiddelbart. Det er Helgeland avfallsselskap IKS(HAF), og Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap(SIMAS).


Bobestyrer opplyser at i disse to områdene trenger ikke ansatte å gå på arbeide, men de får lønn fra bobestyrer. Men de må være klar til jobb i tilfelle avtaler blir undertegnet. Bilene skal ikke brukes av HAF eller SIMAS da de er boets eiendom, viktig at dette følges opp.

Feriepenger opptjent hittil i år frem til 1 september blir utbetalt forløpende som transporterklæringer som ansatte har fått fra banken er undertegnet og returnert.
Lønn fra 20 august til 18 september må tas via NAV Lønnsgaranti når alt er påplass.

Lønn fra 18 september 17 og så lenge de arbeider for bobestyrer utbetales og garanteres av bobestyrer.

NTF viser til at det er flere av de ansatte som er uorganiserte, men at det oppfordres til at dersom det er noen som ønsker å organisere seg så skal de gis mulighet til det og da samtidig får bistand som øvrige medlemmer.

Usikker på noe så ta kontakt med din lokalforening.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok