Nett-banner 950x173 72

Sveiki atvykę į Norvegiją

„Norsk Transportarbeiderforbund“ [Norvegijos Transporto darbuotojų konfederacija] yra profesinė sąjunga skirta jums, dirbančiajam transporto šakoje.Mūsų narių tarpe yra žmonių iš daugelio įvairių šalių, ir mes žinome, kad daugelis Norvegijoje dirbančių užsieniečių darbuotojų darbo vietoje susiduria su problemomis. Daugeliui jų sunku gauti tokį darbo užmokestį, kuris jiems priklauso. Kai kurie yra be pagrindo atleidžiami iš darbo. Kiti susiduria su socialiniu dempingu, arba po įmonės reorganizavimo darbe jaučiasi nesaugiai.

Būtent tokiose situacijose jums reikia priklausyti profsąjungai ir turėti įkainių sutartį, kuria galėtumėte pasiremti. Būtent tuo metu jums reikia savo užnugaryje turėti profesinę sąjungą, kad nebūtų galima jūsų nepaisyti. Priklausydami profesinei sąjungai jausitės saugiau, ir jums bus suteikta pagalba, kai jos prireiks.

Norvegijoje yra įprasta būti profesinės sąjungos nariu. Daugelyje darbo vietų iš jūsų tikimasi, kad tapsite profesinės sąjungos nariu. Jūsų negali atleisti iš darbo dėl jūsų narystės profesinėje sąjungoje. Tačiau kartais nerimti darbdaviai taip grasina, ypač užsieniečiams darbininkams. Šiuo tikslu Norvegijoje galioja labai griežtos taisyklės, ir „Norsk Transportarbeiderforbund“ turi ilgą patirtį, kaip atsikirsti prieš tokius grasinimus. Jei pageidaujate, galite tapti nariu viršininkui net nežinant. Šis pasirinkimas priklauso jums. Žinokite, kad mes kaip profesinė sąjunga niekada nedarom jokių žingsnių neatsiklausę jūsų, kaip nario.

„Norsk Transportarbeiderforbund“ yra visiškai nepriklausoma nuo valdžios įstaigų, ir šios konfederacijos vadovai patys yra dirbę transporto darbininkais. Mūsų turima kompetencijos specializacija yra transporto darbininkų poreikiai ir pageidavimai. Mes esame tam, kad jūsų kasdienybė būtų geresnė.
Jei turite kokių nors klausimų, susisiekite su mumis.

Kartu stipresni


Narystės privalumai

Kadangi dirbate kitoje šalyje nei jūsų gimtinė, dažnai atsidursite pažeidžiamoje padėtyje. Įstatyminis pagrindas turi daug spragų, kuriomis pasinaudodami darbdaviai gali apgaudinėti savo darbuotojus, kurie dažnai vieni yra bejėgiai. Būdamas profesinės sąjungos nariu, turite teisę į teisinę pagalbą - kai jums reikia pagalbos ir patarimų, mums yra prieinami geriausi advokatai.

Tapęs nariu įgysite ir daug kitų privalumų. Čia galite pasiskaityti apie keletą iš daugelio privalumų, kuriuos suteikia narystė profsąjungoje ir įkainių sutarties turėjimas.
 

Tema 

Ne profesinės sąjungos narys

įmonėje be įkainių sutarties


Profesinės sąjungos narys

įmonėje su įkainių sutartimi 

Darbo žmokestis                                                       Jokių taisyklių                                                     Sutartyje įtvirtintas darbo užmokestis. Be to, dauguma turi teisę kasmet vesti vietines derybas dėl darbo užmokesčio                           
Susitarimas dėl darbo užmokesčio įkainių  Be teisės siūlyti ar balsuoti  Teisė siūlyti ir teisė balsuoti
 
   Darbo laikas  40 valandų savaitė  37,5 valandų savaitė
 
Priedas už naktinį darbą ir savaitgalio metu  Jokių taisyklių  Sutartyje įtvirtintas priedas
 Priedas už pamaininį darbą  Jokių taisyklių Sutartyje įtvirtintas priedas
Sutartyje įtvirtinta pensija (“AFP“)  Negali išeiti „AFP“  Gali išeiti „AFP“
Įtaka   Kaip numatyta Akcijų įstatyme Pagrindinė sutartis suteikia daug papildomų teisių. Kartu su kitais jūsų balsas bus išgirstas!
Darbo sutarties nutraukimas Privalo patys apsimokėti už advokato paslaugas Asociacijos ir konfederacijos teikiama nemokama teisinė pagalba ir parama
Atostogos  4 savaitės ir 1 diena, 10,2 % atostoginių 5 savaitės, 12 % atostoginių
Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos Už advokato paslaugas privalo apsimokėti patys Asociacijos ir konfederacijos teikiama nemokama teisinė pagalba ir parama
Vairuotojo pažymėjimo poėmis vairuojant darbe* Už advokato paslaugas privalo apsimokėti patys

Asociacijos ir konfederacijos teikiama nemokama teisinė pagalba ir parama

Vairuotojo pažymėjimo poėmis vairuojant privačiai* Už advokato paslaugas privalo apsimokėti patys

“HELP“ draudimas užtikrina neribotą advokato pagalbą

Skyrybos ir kiti civilinės teisės reglamentuojami santykiai* Už advokato paslaugas privalo apsimokėti patys “HELP“ draudimas užtikrina neribotą advokato pagalbą
 Išsilavinimas  Jokios paramos “LO “ švietimo fondo parama, nemokami asociacijos ir konfederacijos kursai ir konferencijos
 Streikas/lokautas  Jokios paramos, jokios bedarbio pašalpos Min. 2 100 kr. per savaitę parama iš asociacijos / konfederacijos

 
Būti profesinės sąjungos nariu ir turėti įkainių sutartį nėra vienas ir tas pats. Galima būti profesinės sąjungos nariu, bet dirbti įmonėje, neturinčioje įkainių sutarties. Tuo atveju jums galioja daugelis iš aukščiau išvardytų teisių, bet ne visos.
:)


* Atkreipkite dėmesį, kad „HELP“ draudimas dengia tik tas bylas, kurioms galioja Norvegijos teisė, ir kurios nagrinėjamos Norvegijos teismuose.

 

Geros draudimo sutartys

Būdamas nariu jūs esate apdraustas šiomis kolektyvinio draudimo sutartimis:

„LO favør Kollektiv Hjem“ [Kolektyvinė namų] – namų turto draudimas. Visas jūsų namuose esantis turtas yra apdraustas. Dirbantiems nariams, kurių pastovi gyvenamoji vieta yra ne Šiaurės šalyje, „LO favør Kollektiv Hjem“ draudimas galioja tik nariui esant Šiaurės šalyje. Dirbantiems nariams, kurių pastovi gyvenamoji vieta yra ne Šiaurės šalyje, draudimo suma yra ribota iki 200 000 NOK.

„LO favør Grunnforsikring“ [Pagrindinis draudimas] – finansinė pirmoji pagalba mirties atveju.
Galioja mirties atveju visame pasaulyje laisvu nuo darbo laiku arba darbo laiku.

„LO favør Fritidsulykkesforsikring“ [Nelaimingų atsitikimų laisvalaikio metu draudimas] – galioja nario mirties arba medicininio invalidumo atveju po nelaimingo atsitikimo laisvalaikio metu visame pasaulyje. Nepadengia gydymo išlaidų gydytojui arba dantų gydytojui ne Šiaurės šalyse.

„HELP forsikring“ [„HELP“ draudimas] – išlaidų advokatui draudimas, kuris visai šeimai suteikia teisę gauti advokato pagalbą civilinės teisės klausimais. Šis draudimas padengia tik bylas, kurioms galioja Norvegijos teisė ir kurios nagrinėjamos Norvegijos teismuose.

Mūsų draudimo sutartys yra kolektyvinės ir galioja visiems nariams, todėl kainos yra mažos. Būdamas nariu jūs nieko papildomai be nario mokesčio nemokate.


Nario mokestis

Daugumoje darbo vietų nario mokestis išskaitomas išmokant darbo užmokestį.
Profesinės sąjungos nario mokesčio dydis apskaičiuojamas procentais nuo darbo užmokesčio prieš mokesčius, tačiau ne daugiau kaip nuo 34 124 NOK dydžio darbo užmokesčio prieš mokesčius per mėnesį (2011 m. rugsėjo 1 dienos skaičiai). Procentinis santykis vidutiniškai sudaro 1,7 procento.

Be to, visi nariai moka 138 NOK draudiminę įmoką per mėnesį (2011 m. rugsėjo 1 dienos skaičiai), kuri padengia visus draudimus.

Taksi vairuotojams ir sunkvežimių savininkams galioja kiti įkainiai.

Moksleiviams, praktikantams ir studentams galioja atskiri palankūs pasiūlymai.

Deklaruodamas asmens pajamas ir turtą už sumokėtą nario mokestį iki 3 660 NOK per metus ( 2011 m. rugsėjo 1 dienos skaičiai) gaunate mokečių lengvatą. Jei be to dar atsižvelgsite į visus kitus narystės suteikiamus privalumus, greitai pastebėsite, kad būti profesinės sąjungos nariu apsimoka.


Mokesčiai Norvegijoje

Jei dirbate Norvegijoje, darbdavio pareiga yra iš jūsų darbo užmokesčio išskaičiuoti priklausančius mokesčius ir sumokėti juos mokesčių tarnybai. Jeigu jūsų darbdavys to nedaro, mokesčių tarnyba gali pateikti reikalavimus jums, darbo užmokesčio gavėjui. Norvegijos mokesčių tarnybos bendradarbiauja su kitų šalių dėl tokių reikalavimų išieškojimo.

Pasirūpinkite, kad būtų sudaryta rašytinė darbo sutartis, ir išsaugokite visus atlyginimo lapelius. Taip pat išsaugokite dokumentus, kuriuose užfiksuota, kiek esate dirbęs.


Neužsiregistruokite savęs kaip individualios įmonės!

Vis daugiau užsieniečių darbininkų yra apgaunami, jiems daromas spaudimas arba gundomi užsiregistruoti save kaip dirbantį savo paties įmonėje. Tokiu būdu darbdaviai nori apeiti keliamus reikalavimus mažiausiam darbo užmokesčiui ir kitas sąlygas, nustatytas įkainių sutartyje. Dirbti savoje įmonėje galbūt skamba viliojančiai, tačiau daugelis patiria priešingą dalyką. Pavyzdžiui, neturite tokių pat draudimo sutarčių, neturite teisės gauti atostoginius, užmoketį už viršvalandžius arba atlyginimą ligos atveju, kokius turi atlyginimą gaunantis personalas.


„Norsk Transportarbeiderforbund“
- [Norvegijos Transporto darbininkų konfederacija]

„Norsk Transportarbeiderforbund“ [Norvegijos Transporto darbininkų konfederacija yra profesinė sąjunga – „LO“ narė, kurios nariais yra daugiau nei 200 000 transporto darbininkų iš visos šalies. Ši konfederacija buvo įkurta 1896 metais. Taigi mes turime daugiau nei 100 metų įkainių sutarčių sudarymo patirtį. Mes esame darbo užmokesčio sąlygų ir darbo sąlygų specialistai ir didžiuojamės tuo, ką esame pasiekę.

„Norsk Transportarbeiderforbund“ [Norvegijos Transporto darbininkų konfederacija yra visiškai nepriklausoma nuo valdžios įstaigų ir laisva bei nepriklausoma politinių partijų atžvilgiu. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturime savo nuomonės. Mes rūpinamės visais reikšmingais mūsų narių kasdienybės reikalais. Mes keliame reikalavimus politinėms partijoms dėl daugiau lėšų skyrimo visuomeniniam transportui ir kelių statybai, ir dalyvaujame svarstymuose Stortinget . Mes dalyvaujame tarptautinėje veikloje ir , be kitų dalykų, teikiame finansinę paramą „Norsk Folkehjelp“ [Norvegijos Liaudies pagalbos] išminuojančių šunų apmokymo centrui. Čia tik vienas iš pavyzdžių. Mūsų vadovai yra gerai žinomi ir dalyvauja visuomeniniuose debatuose.

Mes žinome, kad mūsų nariams patinka aiški kalba!

„Norsk Transportarbeiderforbund“ [Norvegijos Transporto darbininkų konfederacija jungia 20 asociacijų visoje šalyje, kurių nariai gali gauti pagalbą arba dalyvauti veikloje. Darbo vietose mūsų nariai yra susivieniję į klubus ir turi savo išsirinktus darbuotojų atstovus, kurie padeda nariams.
Mūsų centrinis biuras yra Osle.

Mus taip pat galite surasti Facebook ir Twitter.


Norsk Transportarbeiderforbund

Brugata 19, 0186 Oslo
Telefonas: +47 40 64 64 64
El.p.: ntf@transportarbeider.no


Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok