Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Fra 1. januar 2018 innføres gebyr for medlemmer som fremdeles velger papirfaktura

12.juli 2017
Dag-Einar Fra nyttår innføres gebyr for medlemmene i Transportarbeiderforbundet som fremdeles velger papirfaktura. Årsaken er at forbundet tidligere ikke har tatt betalt for kostnaden på 35 kroner for hver eneste papirfaktura som sendes ut. Rundt en million kroner i året koster det Transportarbeiderforbundet å sende ut papirfakturaer for å få inn kontingent fra dem som ikke har lønnstrekk direkte i bedriften sin.
 
 
Denne kostnaden ønsker forbundet å få inndekking for gjennom å innføre gebyr for de som ikke velger våre gratisløsninger, sier 2. Nestleder Dag-Einar Sivertsen. Dette handler ikke om å tjene penger, men få dekket inn en stor kostnad som indirekte vil gi mer penger til andre fornuftige tiltak i forbundet, ifølge Sivertsen. Informasjon om dette er allerede ute på våre papirfakturaer og vi vil gi mer informasjon fremover både på papirfakturaene og via elektroniske løsninger som SMS og e-post.   
 
Papirgebyr fra nyttår
Nå har forbundet besluttet at de som fremdeles ønsker papirfaktura må dekke ekstrakostnaden selv. Det betyr at fra 1. januar 2018 vil det komme et gebyr på 35 kroner i tillegg til medlemskontingenten på papirfakturaen. Hvis den ikke blir betalt, vil det bli ilagt et purregebyr på 70 kroner, som er lovens ramme for purregebyr, sier Sivertsen.
 
Rundet 1000 nye på avtalegiro
Ifølge Sivertsen, er det imidlertid stadig færre dette vil gjelde for.
– Nå har vi rundt 2500 medlemmer som betaler papirfaktura. Det er 1000 færre enn det var så sent som 1. juli, forteller Sivertsen.
Totalt har forbundet nå over 4000 medlemmer som i stedet for papirfaktura får den elektronisk som efaktura eller de har inngått avtale om AvtaleGiro.
– Det betyr at nest etter lønnstrekk er betaling via Avtale Giro og eFaktura den vanligste måten å betale forsikring og kontingent på. Økningen bare på AvtaleGiro har vært på 45 prosent siden i sommer, sier Sivertsen fornøyd.
Det tallet har han god tro på vil øke fram mot nyttår, men hvor mye tør han ikke spå.
 
Sender ut SMS
– Hvor mange flere det er realistisk å få på AvtaleGiro før vi innfører gebyr er vanskelig å si, men alle medlemmer vi har mobilnummer på – og som betaler via papirfaktura – vil i løpet av desember motta en SMS med oppfordring om å bytte til AvtaleGiro. I den SMSen vil vi ta med en lenke de kan trykke på for å bestille AvtaleGiro. Den bestillingen godkjennes deretter med med BankID. Vi vil også informere om gebyret i den SMSen, slik at alle er klar over dette. Skulle noen av våre medlemmer trenge hjelp til å gå over fra papirfaktura til  våre gratistjenester, er det selvsagt bare å ta kontakt med oss på telefon, så hjelper vi til med dette, avslutter Sivertsen i Transportarbeiderforbundet.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok