Nett-banner 950x173 72

Forsikringer

16.februar 2017
Som medlem er du dekket av flere gode forsikringer. Og fordi de gjelder kollektivt for alle medlemmer, betaler forbundet lave forsikringspremier.

LO favør Kollektiv Hjem er en innbo- og løsøreforsikring. Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er forsikret.

For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder LO favør Kollektiv Hjem-forsikringen bare når medlemmet oppholder seg i Norden. For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden er forsikringssummen begrenset oppad til kr. 200 000,-.

LO favør Grunnforsikring gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Den dekker dødsfall i fritid eller arbeidstid over hele verden.

LO favør Fritidsulykkesforsikring dekker medlemmets død eller varig medisinsk invaliditet etter ulykker i fritida over hele verden. Behandlingsutgifter til lege eller tannlege dekkes ikke utenfor Norden.

LO favør Reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere

 

Her er LO favørs brosjyre for NTF 2017!

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok