Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Forhandlingene på Overenskomst for Miljøvirksomheter ble gjennomført med Maskin Entreprenørens Forbund i dag 15. mai 2017, med et akseptabelt resultat.

15.mai 2017
Renovasjon 2017 Det ble i dag 15. mai 2017 forhandlet mellom NTF og MEF samt LO, FF og NAF som er parter i avtalen Overenskomst for Miljøvirksomheter. Partene er enige om et generelt tillegg til alle på kr, 0,50 per time, og et lavlønnstillegg på kr. 1,50,- for alle som ligger over minste lønnssatsene.

Minstelønnssatsene øket tilsvarende med kr. 2,-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye minstelønnssatsene blir som følger fra 1 mai 2017.
 
Lønnssatser                  Ny satser fra 1 mai 2017
Minstelønn over 18 år     Kr. 169,32
Unge under 18 år            Kr. 118,52 (70 % av kr 169,32.-)
 
 
Alle satsene er i årets mellomoppgjør er gjeldende fra 1. mai 2017.
 
Overenskomst for Miljøvirksomheter, rykket igjen ifra lønnsnivået i tilsvarende bransje der NTF har avtale med NHO/Norsk Industri. I statistikken mellom LO - NHO ender renovatørene med en lønn som er over 90 % av industriarbeider i derfor får ikke renovasjonsbransjen i NHO området lavtlønnstillegg noe bransjen mener er helt feil.

Bransjen ser med uro på problemet da det medfører at bedriftene på sikt vil driver tariffhopping for å betale ansatte lavest mulig lønn.
 
Urovekkende er det også med tanke for utførelse av samme arbeid skal avlønnes forskjellig og når bedriftene legger inn anbud at det forskjellige lønnsnivå mellom  to tariffavtaler i samme bransje.

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok