Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Forbundet tilbyr nå alle automatisk betaling av kontingent

29.juni 2017
Dag-Einar I disse dager starter en todelt prosess for å tilby det enkelte medlem på giro automatisk betaling. Noen vil motta en melding via SMS, mens andre vil få tilleggsinformasjon gjennom våre utsendelser av papirfaktura om denne muligheten. Dette vil gjelde alle som mottar papirfaktura for sin kontingent og sine forsikringer gjennom forbundet. Målet er å gi våre medlemmer som ikke er på lønnstrekk i bedrift en bedre service og en langt større trygghet for gyldig medlemskap og forsikringer hos oss, sier 2. Nestleder Dag-Einar Sivertsen.
 
 
SMS
Gjennom forbundets medlemsystem  vil noen utvalgte medlemmer motta en SMS med informasjon om hvordan de enkelt kan opprette automatisk betaling av sin kontingent gjennom sin bank. Vi har i første omgang sendt ut denne meldingen til 450 medlemmer. Dette skyldes rett og slett at vi må ha nødvendig kapasitet å håndtere eventuelle tilbakemeldinger fra den enkelte. Derfor kjører vi litt forsiktig til å begynne med, så utvider vi dette etter hvert som vi bygger erfaringen opp i våre systemer og prosedyrer, sier Sivertsen om SMS løsningen.

Papirfakturamottakere
Forbundet har alt lagt til rette for at alle som nå melder seg inn vil motta tilleggsinformasjon om muligheten til automatisk betaling. De som alt er innmeldt vil fra neste hovedkjøring av fakturaer, motta den samme informasjonen og muligheten. Det eneste medlemmet trenger å gjøre, er å fylle ut og signere dokumentet og sende dette i retur til forbundet kostnadsfritt, så ordner vi resten, fortsetter Sivertsen.

Viktig med kontingenten og forsikringene
Vårt mål med dette er å gi medlemmene bedre trygghet gjennom medlemskapet. Det å unngå at noen lar en papirfaktura gå i glemmeboken og gjennom dette miste sine rettigheter og forsikringer er svært viktig for forbundet. Det er alltid kjedelig å oppdage at hvis uhellet først er ute, så vil hjelpen utebli fordi en glemte fakturaen, sier Sivertsen.
 
Kostnader med papirfakturaer
Vi skal heller ikke underslå at papirfaktura koster forbundet mye penger gjennom ett år ved de ordinære utsendelser, men også gjennom antall purringer. Disse pengene kunne vi hatt bruk for til mer medlemspleie og oppfølgning, fortsetter Sivertsen. I fremtiden vil også forbundet måtte vurdere gebyrer på papirutgaver som sendes ut. En naturlig overgang til fakturagebyr vil eventuelt være årskiftet 2017/2018. Disse gebyrene vil selvsagt unngås hvis en velger automatiske løsninger nå og i fremtiden, ifølge Sivertsen.

Vi jobber kontinuerlig med å forenkle innbetaling av kontingent og vi har et mål om å tilby de enkleste automatiske løsningene som til en hver tid er tilgjengelig. Dette vil på sikt gi oss bedre og billigere alternativer til beste for alle parter, avslutter Sivertsen, med en apell om god og positiv respons fra de som på en eller annen måte får denne muligheten presentert for seg.
 

 

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok