Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

ETF gjennomfører en undersøkelse blandt bussjåfører i regional og internasjonal trafikk

13.juli 2017
Dag-Einar 261012 For de som kjører regionale (expressbuss) og internarsjonale bussruter gjennomfører nå ETF en undersøkelse der også Norske sjåfører kan delta. Transportarbeiderforbundet oppfordrer alle i målgruppen om å delta i undersøkelsen, da målet er å kartlegge disse sjåførene sin situasjon, samt bruke undersøkelsen til å fremme forbedringer for denne typen sjåfører, sier 2. nestleder Dag-Einar Sivertsen.

Undersøkelsen gjelder ikke for de som bare kjører by og lokaltrafikk, påpeker Siveretsen.

Målet med undersøkelsen er å utvikle en klarere forståelse av arbeidsrutiner, arbeidsforhold og press mot bussarbeidere. Videre vil resultatene bli brukt til å støtte ETF-kampanjen for å fremme interessene til bussarbeidere i hele Europa. Undersøkelsen vil være åpen til 30. september 2017.

Undersøkelsen som er på engelsk, finner du ved å gå inn på denne lenken:

https://www.surveymonkey.com/r/RPLJPQXen

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok