Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71-NTF
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Enighet om tariffavtale i Taxi1 i Bergen

22.mars 2017
RogerMoum-small Norsk Transportarbeiderforbund og Taxi1 i Bergen er enige rundt kravet om tariffavtale. Når nå Taxi1 signerer tariffavtalen utgår den varslede meklingen og streiken.

De siste dagen har det pågått flere kontruktive møter på lokalt plan som til slutt endte med enighet mellom partene. De lokal parter er fornøyde med at tariffavtalen nå er på plass og de ser frem til et godt samarbeid i tiden fremover. Dette er et ledd i å gjøre taxinæringen mer seriøs og da er tariffavtalen viktig, sier partene i en felles pressemelding.

Vestnorsk Transportarbeiderforening som sammen med NTF-klubben i Taxi1 har jobbet med dette lokalt er svært fornøyd med løsningen. Foreningsleder Roger Moum sier at dette viser at styrken i det å være organisert er med på å få til løsninger også innenfor taxibransjen. - Uten pressmidler og fornuftig dialog med motpart er alltid slike prosesser vanskelig, sier Moum.

Klubbleder Angelika Haugsal i klubben følger opp Moum. - Støtten fra foreningen lokalt og forbundet sentralt og det at vi har stått samlet, tror jeg var nøkkelen til at vi nå har på plass en tariffavtale i Taxi1 i Bergen. Dette viser at for å ivareta vi vår posisjon og våre våre rettigheter innefor taxibransjen er gjennom medlemskap i Transportarbeiderforbundet. Derfor håper jeg flere i vår bransje tenker felleskap og organisering for å få på plass og forbedre sine vilkår, sier Haugsal.

Forbundssekretær Peter Hansen sier at det som nå er på plass i Bergen er helt i tråd med forbundets politikk for taxinæringen. - Dette viser at det nytter å kjøre prosesser rundt opprettelser av tariffavtaler også i taxibransjen. Vi er også imponert over det lokale engasjementet i forening og klubb. Uten dette tror jeg ikke det har vært mulig å få til den løsningen vi ser i Taxi1 i Bergen, avslutter Hansen.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok