Nett-banner 950x173 72
facebook
181x71 - Norsk Transportarbeiderforbund
Landsmøte 2017
lonn-gods.jpg
nettbutikk.jpg
help forsikring
LO Favør
Lo web
Lovdata

Mellomoppgjøret 2017 Oljeavtalen

5.august 2017
Det ble i dag 8 mai 2017 forhandlet mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Industri om økning på minstelønnsatsene, skift og turnus samt vakttillegg på flyplasser. Oppgjøret ble som forventet, ut fra endringene i bransjen og i tråd med LO - NHO oppgjøret.

Partene er enige om et generelt tillegg til alle på kr 0.50 pr time, som er fremforhandlet mellom LO – NHO er gjeldene.

· Minstelønnssatsen i § 2 endres til 

· a) Voksne arbeidere over 18 år:

· kr. 7 341,96 per uke – kr. 195,78 per time (37,5 timers uke)

· c) Verkstedarbeidere:

· kr. 7 947,70 per uke – kr. 211,94 per time (37,5 timers uke)

· Grunnlaget for beregning av skift og turnustillegg (§ 3) økes til kr. 249,88.- per time.

· Vakttillegget (§ 15) økes til
Voksne arbeidere
- hverdag kr. 139,08.- per time.
- lør-/søndag og dag før helligdag og helligdager: kr. 417,22.- per time.
Verkstedarbeidere:
- hverdag kr. 155,41.- per time.
- lør-/søndag og dag før helligdag og helligdager: kr. 466,25.- per time.

 

Alle satsene er i årets mellomoppgjør øket med 2,1%, og er gjeldende fra 01 april 2017.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok