Nett-banner 950x173 72

Forhandlingsløsning i HSH

16.april 2010
Lars Johnsen 500 Norsk Transportarbeiderforbund og HSH kom i dag til enighet i årets tariffoppgjør for grossistbransjen. Det generelle lønnstillegger er på tre kroner timen.

Lars Johnsen 500I tillegg til det generelle tillegget til alle på kr. 3.- per time fra 1. april, er fagbrevtillegget økt fra kr. 8.- til kr. 9.50 pr time fra 1. januar 2011.

- Frontfagmodellen er nærmest en tvangstrøye for oss, og arbeidsgiverne bruker resultatet derfra for alt det er verdt. Dette er et problem for oss andre i et forbundsvist oppgjør, derfor har vi jobbet for å få til en forhandlingsløsning. Det har vi fått til og er godt fornøyd med resultatet, sier Transprtarbeiderforbundets første nestleder Lars Johnsen.

Forslaget anbefales av NTFs forhandlingsdelegasjon og skal ut til uravstemming. Svarfrist er 7. mai 2010.

Nytt beregningsgrunnlag
Partene ble også enige om å gjøre endringer i de tekniske beregninger av lønnsgarantien.
Endringene skal implementeres over fire år. Det nye beregningsgrunnlaget gjør at tariffavtalens minstelønn heves med kr. 2,54 per time, og kommer i tillegg til det generelle lønnstillegget. Minstelønnssatsen heves med til sammen kr. 5,54 per time.

Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet sier at det nye beregningsgrunnlaget samlet vil utgjøre omlag elleve kroner over fireårsperioden. Dette kommer i tillegg til de reguleringene som følger av den ordinære lønnsutviklingen i perioden.

Partene er også enige om å nedsette et utvalg for å se på de generelle lønns- og arbeidsvilkår for sjåfører, og det er avtalt endringer i bestemmelsene om korte velferdspermisjoner.

Forhandlingene ble gjennomført 14. og 15. april.

HSH-protokollen

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok