Nett-banner 950x173 72

Samferdselsdebatt i LO

9.september 2010
Kollektivtrafikk 400 Den 15. september arrangerer LO en samferdselspolitisk debatt i Oslo Kongressenter/Folkets Hus. Forbundsleder Roger Hansen vil være med i den ene debatten som kan følges direkte på nettet.

Kollektivtrafikk 400Det er lagt opp til to debattrunder med et panel i hver sekvens. Forbundsleder Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet vil være med i den ene. 

Finansiering av infrastruktur
Den første debatten vil omhandle ”Finansiering av infrastruktur”. Her blir det sett nærmere på hvordan nødvendige investeringer i infrastruktur skal finansiere i tida framover. Hva finnes av alternative finansieringsformer? 

Deltakere i dette debattpanelet vil være:
- Magnhild Meltveit Kleppa, Samferdselsminister
- Stein Reegård, Sjefsøkonom i LO
- Nils Terje Furunes, Konsernøkonom DnB Nor
- Lasse Fridstrøm, Instituttsjef TØI
- Irene Johansen, Stortingsrepresentant (Finanskomiteen) 

Kollektivtransport i byene
Den andre debatten vil handle om ”Kollektivtransport i by”. Her vil det være mange utfordringer som vil bli diskutert: 
• Klimavennlige kollektive transportløsninger.
• Hva som skal til for å møte utfordringene framover?
• Økt satsing på kollektivtransporten?
• Bedre framkommelighet.
• Er nye kontraktsformer nødvendige?
• Styrket rekruttering. 

Deltakere i debattpanelet er:
- Magnhild Meltveit Kleppa, Samferdselsminister
- Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter
- Lars Haltbrekken, Leder Norges Naturvernforbund
- Stein Guldbrandsen, Seksjonsleder Samferdsel og Teknisk – Fagforbundet
- Roger Hansen, forbundsleder Norsk Transportarbeiderforbund

Debattene vil bli sendt i sin helhet på nettet via LO. Trykk her og du vil kunne følge debatten direkte.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok