Nett-banner 950x173 72

Stoler ikke på Frp og Høyre

14.august 2009
LO_partiene_har_svart LO-leder Roar Flåthen mener de borgelige partiene har alt for dårlig kunnskap om norsk arbeidsliv. – Og for å si det rett ut: De har egentlig ingen politikk for arbeidslivet, sier Flåthen.

Roar_Gerd_500Lørdag starter den faglig politiske valgkampen.

Flåthen gikk hardt ut mot både Frp og Høyre under dagens offentliggjøring av svarene fra partiene på sentrale arbeidslivsspørsmål. Han er bekymret for bærebjelkene i norsk arbeidsliv hvis partiene kommer til makta etter høstens stortingsvalg. LO-lederen mener de to partienes politikk vil svekke den norske samarbeidsmodellen, arbeidstakernes rettigheter, de kollektive avtalene, arbeidsmiljøloven – og mye mer. 

- Vi vil få et helt annet arbeidsliv enn hva vi har i dag hvis disse partiene får flertall, sier Flåthen. 

- Hvis de får gjennomslag for sin politikk vil det svekke arbeidstakernes rettigheter og gi arbeidsgiverne større muligheter. 

Flåthen mener også partiene skaper usikkerhet om hva politikken deres egentlig står for. Han mener de svarer en ting og sier noe annet i mediene. 

- Når vi leser noen av svarene så prøver de likesom å være positive, men vi kan jo ikke stole på de svarene de har gitt når de uttaler seg som de gjør i mediene, sier Flåthen.

Pressemelding fra LO: Partisvarene viser klare forskjeller.

Frp er verstingen
Verken Flåthen eller nestleder Gerd Kristiansen er overrasket over svarene fra partiene. 

- At de rødgrønne kommer bedre ut enn de borgelige når det gjelder arbeidslivsspørsmål er ikke så overraskende. Frp er partiet som går absolutt lengst, og de går til og med lengre enn arbeidsgiverne i enkelte spørsmål som for eksempel i ønsket om å endre arbeidsmiljøloven og sykelønnsordningen, sier Flåthen. Han viste til at Høyre, tross alt, er positiv til streikeretten og at partiet fortsatt står for pensjonsforliket. 

- En råd tråd i både svarene og partienes programmer er at når Fremskrittspartiet og Høyre skal ta stilling til arbeidslivsspørsmål, havner de nærmest konsekvent på arbeidsgivernes side. Det er legitimt, men det viser hvem som støtte hvem, og hvem som fører en politikk for ulike gruppers interesser.

- Mye å tape
Flåthen mener at partienes svar på arbeidslivspørsmål, og synet på velferd og privatisering viser at det er store forskjeller på rødgrønn og borgerlig politikk. 

- Med en borgerlig regjering, hvor Frp er størst og ledende parti, vil vi få et samfunn basert på mer marked på bekostning av fellesskap, skattelette framfor velferd og mer makt til arbeidsgiverne på bekostning av arbeidstakerne. Dette viser at LOs medlemmer har mye å tape på et regjeringsskifte.

Klare budskap
Kristiansen mener valget for medlemsmassen i LO bør være enkelt. Det rødgrønne alternativet er best fordi arbeidsliv og privatlivet henger nøye sammen. 

- Så det er dette budskapet vi kommer til å reise rundt med i valgkampen og på besøk hos våre medlemmer på arbeidsplasser, sier Kristiansen. 

Men hun mener det aller viktigste budskapet de skal reise rundt med er at medlemmene må bruke stemmeretten sin. Også uavhengig av hvilket parti som får den. 

- Det at folk tar en avgjørelse på hvordan de vil ha samfunnet er det aller, aller viktigste. Den største fienden partiene har i dag er de som sitter hjemme i sofaen og ikke stemmer, men klager etterpå, sier hun og legger til at de jo vet at det er medlemmer som stemmer blant annet Frp.

Relativt klare svar
Av de 41 spørsmålene trakk Kristiansen fram spørsmålet om lovfestet rett til hel stilling som det viktigste.
- Det er et veldig viktig spørsmål for LO og forbundene. Det handler om inntektene til folk, en lønn og leve av og det handler også om likelønn, mener vi i LO. De rødgrønne og Rødt støtter kravet vårt, mens høyresiden og det man kaller sentrum, ikke støtte det.
Hun viser til at det ligger nyanser i mange svar, men det i hovedspørsmålene er tydelig hvem som støtter LOs krav.

Usikkerhet om sykelønn
Av andre sentrale spørsmål trekker Kristiansen frem sykelønnsordningen, privatisering og konkurranseutsetting, sosial dumping og midlertidig ansettelser. Spesielt kravet om at sykelønnsordningen for arbeidstakerne ikke skal svekkes, er viktig understreket Kristiansen. 

- Vi i LO mener at man ikke blir friskere av å tape penger på å være syk. Det er helt andre tiltak som skal til for at folk holder seg friske, og det er blant annet viktig med en styrking av den Inkluderende Arbeidslivsavtalen (IA). Her det er helt tydelig at de rødgrønne og Rødt ikke vil svekke sykelønnsordningen, mens Venstre, Høyre, Krf og Frp ikke kan garantere for den. 

Det er ikke bare partienes skriftlige svar som ligger til grunn for denne vurderingen av hvordan de ser på sykelønnsordningen, for ifølge Flåthen og Kristiansen har uttalelser fra Frp og Høyre i mediene skapt stor usikkerhet om hva partiene egentlig mener. 

- De svarer at de vil vurdere sykelønnsordningen. Denne usikkerheten forsterkes i intervjuer både med Frps Sandberg og Høyres Sanner i samme uke som svarene ble gitt oss i LO, sier stedfortredende informasjonssjef Øivind T. Hansen.

41 spørsmål
Over 26 000 medlemmer deltok i LOs medlemsdebatt. Det kom inn over 63 000 innspill. Sammen med vedtakene på LO-kongressen har det dannet grunnlaget for 41 spørsmål, som alle spurte partier nå har svart på.

Her kan du laste ned partienes svar til LO.

Ntf medlem
transport-arbeideren.jpg
Håndbok